Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png 97c406ae7b3d939b2da8e823f945355c
top news port info kali mstr galp inwe
banner_aleja_tańca_2017-18.jpg c0f860a66bd2e2634ff1740dc0d7c219
Banner Edukacji Filmowej.jpg 664a51fccffae7bd194bc1fe2a0924d6
Portal
Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
06.07.2015 Redakcja RCKP

Zrzeszeni w Stowarzyszeniu miłośnicy ptaków corocznie organizują "śpiewającą" i kolorową wystawę kanarków i ptaków egzotycznych.


O zespole

Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Krośnie został zarejestrowany jako oddział w grudniu 1983 r. Pierwszy Zarząd Związku  wybrano w marcu 1984 r. Na jego czele stanął, nieżyjący już dziś Józef Szul. Był to pierwszy prezes Oddziału i główny inicjator powstania krośnieńskiego Oddziału Hodowców Kanarków w Krośnie. Po upływie I czteroletniej kadencji nowym prezesem Oddziału został Zdzisław Seweryn, a jego zastępcą Tadeusz Kustroń. Na III kadencję ponownie został wybrany Józef Szul, który pełnił obowiązki prezesa przez okres kolejnych czterech lat. W 1996 roku nowym prezesem został wybrany Bruno Ośmiałowski, który rok przed upływem kadencji obowiązki prezesa przekazał swemu zastępcy Józefowi Bieni. W marcu 2004 r. po wyborach nowym prezesem został Jan Wojtaszko,który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. W długoletniej działalności docenić trzeba pracę Jerzego Wrony, który od 1995 r. do chwili obecnej pełni funkcję skarbnika. Oddział od początku założenia należał do struktur Polskiego Związku Hodowców Kanarków z siedzibą w Katowicach. W 1995 roku gdy powstało Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Tarnowie, podjęto uchwałę o przejściu krośnieńskiego oddziału w jego struktury. W 2007 roku na walnym zebraniu oddziału podjęto uchwałę o założeniu Krośnieńskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. W dniu 22.04.2007.r. powołano Komitet Założycielski, w składzie: Jan Wojtaszko, Tadeusz Kustroń, Jerzy Wrona, który zajął się sprawami rejestracji naszego stowarzyszenia. W dniu 12 lipca 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zostało zarejestrowane Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. 
Na pierwszym walnym zebraniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszły następujące osoby:

Jan Wojtaszko - Prezes Stowarzyszenia 
Tadeusz Kustroń - Vice Prezes 
Jerzy Wrona - Skarbnik 
Henryk Jórasz - Sekretarz 
Stanisław Urban - Członek Zarządu

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut i ma na celu:
Upowszechnianie hodowli kanarków i ptaków egzotycznych.
Pogłębianie fachowej wiedzy potrzebnej w hodowli ptaków.
Organizowanie konkursów i wystaw. 
Organizowanie zjazdów, zebrań, kursów i odczytów dotyczących prowadzenia nowoczesnej hodowli ptaków i realizacji zadań statutowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się