Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png fd1b3d873acd08b79d17cf113fb0f0f7
top news port info kali mstr galp inwe
Banner podłóżny NHEF.jpg c6936ce5f61f6de160dbd53762161bef
Banner Sztuka. Obecny!.png fc51fafda1f78d1aa1b3ff14933c7a0b
Portal
KREDKI - KONKURS PLASTYKI DZIECI i MŁODZIEŻY POGRANICZA 2018
06.02.2018 Agnieszka Kaszczyszyn

Zapraszamy do udziału w znanym już dzieciom, młodzieży, instruktorom i nauczycielom Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy w wieku od 7 do 15 lat bez podziału na grupy wiekowe.

Organizator nie narzuca tematu, co pozwoli nauczycielom i opiekunom dokonać wyboru najlepszych prac do konkursu.

Technika i format:
Dowolna technika malarska lub graficzna /wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp./. Format prac A3 i A4.

Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:
Imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły/placówki, numer telefonu, e-mail, nazwisko nauczyciela, instruktora.

Maksymalnie 20 prac z jednej placówki należy przekazać lub przesłać na adres organizatora do 15 marca 2018 roku.

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1.

Ekspozycja czynna od 6 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 43 218 98
e-mail:

www.rckp.krosno.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
inny_festiwal_teatrów_młodzieżowych_2018_banner.png 20bed32f40c8dcbe06fd12089bc20f63
banner Kamerdyner.jpg e52e7e34d401330899f620bba238a7db
banner zegar czarnoksiężnika.jpg 318af2fc20091ce9237b006da169e1c1
banner Księżniczka i smok.jpg 3d4ae7576aaed77be8f15a0b0367a8ac
aleja_tańca_banner.png 3dadd70ab0cad05f5a59f1332bfbddf3
RODO baner.jpg 935b60bce337c1e1d1615a76e37c8e0d