>
 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
Polska

NIP 684-21-58-733

Konto:

Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
38 1240 2311 1111 0010 6149 9002


Sekretariat:
tel. 13 432 18 98 w. 140
fax: 13 432 15 71
e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

 

Dorota Cząstka - dyrektor RCKP
tel. 13 432 18 98
e-mail: dyrekcja@rckp.krosno.pl

 

Dział edukacji artystycznej i usług kulturalnych
kierownik działu
Paweł Matelowski
tel. 13 432 18 98 w. 144
e-mail: p.matelowski@rckp.krosno.pl

 

Małgorzata Baranowska-Mika
tel. 13 432 18 98 w. 146
e-mail: teatrinfo@rckp.krosno.pl


Paweł Fiejdasz
tel. 13 432 18 98 w.155
e-mail: imprezy@rckp.krosno.pl

 

Sprzedaż biletów i powierzchni reklamowych
Sprzedaż odbywa się:

poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 17:30  - przerwa w godz. 13:00 - 14:30
sobota w godz. 10:00 - 14:00

Ewa Chrobak
Alicja Chrzanowska - Truś
Robert Lenert
tel. 13 432 18 98 w. 159
Przyjmowanie materiałów do plakatowania w poniedziałki i środy w godz. 9:00 - 17:00


Iwona Penar
tel. 134321898 w.156
e-mail: sprzedaz.imprez@rckp.krosno.pl

 
artKino - kino, edukacja filmowa
Iwona Penar
Paweł Jermak
tel. kom. 506 789 249, tel. 13 432 18 98 w. 156
e-mail: kino@rckp.krosno.pl

artKino, ul. Bieszczadzka 1 - sprzedaż biletów
tel. 13 432 12 23 - od godz. 15:00


Biblioteka repertuarowa i miesięcznik Croscena
Anna Bryła
Wacław Turek
tel. 13 432 18 98 w. 150
e-mail: croscena@rckp.krosno.pl

 

Dział administracyjno-techniczny
Andrzej Zajdel - kierownik działu
tel. 13 432 18 98 w. 148
e-mail: administracja@rckp.krosno.pl

 

Bożena Karamon - zamówienia publiczne
tel. 13 432 18 98 w. 143
e-mail: administracja@rckp.krosno.pl

 

Akustyka i oświetlenie:
Krzysztof Żołna
Krzysztof  Makuch
Grzegorz Malinowski
tel. 13 432 18 98 w. 206

e-mail: technika@rckp.krosno.pl

 

Poligrafia
Joanna Topolska-Uliasz
e-mail: poligrafia2@rckp.krosno.pl
Wiesław Wojnar
e-mail: poligrafia@rckp.krosno.pl
tel. 13432 18 98 w. 215