Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png 56c282666ef18c67aa1cb9f5e0a66175
top news port info kali mstr galp inwe
Banner NHEF.jpg 7c2dbec139da72ab9bfc9d4ee498eece
Portal
Spotkania Kobiet Pogranicza. Natchnienia - Inspiracje - Kreacje
21.10.2013 Paweł Fiejdasz

Dobiega końca realizacja projektu pn. Spotkania Kobiet Pogranicza „Natchnienia – Inspiracje – Kreacje” wdrażanego w okresie od VII.2013 r. do VI.2014 r. przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie we współpracy z Partnerem słowackim - Podduklianske osvetové stredisko (POS) vo Svidníku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, których celem jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”. Zarządzanie mikroprojektami wdrażanymi na obszarze terytorialnym właściwym dla Partnerów niniejszego projektu jest jednym z zadań Euroregionu Karpackiego.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU było podniesienie kompetencji, wiedzy i aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet działających w sferze kultury na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz doposażenie RCKP w sprzęt wystawienniczy i organizacja międzynarodowych imprez twórczości kobiet-artystek zamieszkujących terytorium pogranicza PL-SK połączonych z opracowaniem i podpisaniem wspólnej polsko - słowackiej deklaracja współpracy Kobiet Pogranicza i promocją z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.

Zgodnie z założeniami projektu, zorganizowane zostały:

WYJAZDOWE IMPREZY WEEKENDOWE W POLSCE I NA SŁOWACJI:
w dniach 20-22 września 2013 r. w Polsce – w Sanoku (20.09), Jaśle (21.09), Krośnie (22.09) a następne w dniach 27-29 września 2013 r. na terenie Słowacji - Medzilaborce (27.09), Humenné (28.09), Świdnik (29.09) odbyły się wystawy interaktywne promujące kobiety pogranicza polsko-słowackiego. Zgodnie z założeniami, w cyklu imprez wzięło udział 18 artystek z Polski i 12 ze Słowacji. W czasie spotkań Panie zaprezentowały swoją twórczość, pokazywały jak powstają ich dzieła - od układania stroju na manekinie, poprzez fotograficzne atelier, po przygodę z grafiką komputerową.

SZKOLENIA DLA KOBIET ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM KULTURY Z POLSKI I SŁOWACJI:
zajęcia odbywały się w ramach trzech cykli szkoleniowych – w XII.2013 r. oraz I i II.2014 r., każdorazowo w 3-dniowych spotkaniach uczestniczyło 30 artystek z Polski i Słowacji. Szkolenia przygotowane z myślą o potrzebach Pań, miały na celu wzbudzenie zainteresowania nowymi dziedzinami kultury, nauki i wytyczyć nowe kierunki działania w zakresie coachingu, kształtowania pozytywnego wizerunku, poprawy umiejętności posługiwania się komputerem, jak i poszczególnych dziedzin artystycznych – tańca, teatru, filmu i fotografii, grafiki komputerowej.

MIESIĘCZNE WYSTAWY W POLSCE I NA SŁOWACJI:
to zadanie obejmowało organizację wystaw prezentujących prace polskich i słowackich artystek – w III.2014 r.: w Krośnie i Svidniku, w IV.2014 r.: w Sanoku i Medzilaborcach oraz w V.2014 r.: w Jaśle i Humennem. Każda z wystaw była połączona z jednodniowym wernisażem, będącym swoistym spotkaniem kobiet.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA:
podczas spotkania, które odbyło się 21.06.2014 r. w Krośnie zaprezentowane zostały efekty projektu i zdjęcia z wydarzeń projektowych oraz prace artystek pogranicza. Podczas spotkania podpisana i zaprezentowany został dokument, którego założenia powstawały w trakcie realizacji projektu, tj. polsko-słowacka deklaracja współpracy Kobiet Pogranicza mająca na celu wypracowanie trwałych struktur organizacyjnych dla przyszłej współpracy.
Projekt obejmował również promocję w mediach polskich i słowackich oraz za pomocą materiałów drukowanych, a także zakup wyposażenia wystawienniczego i sfinansowanie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia jego uczestniczek. Wydarzenia projektowe prezentowano na łamach utworzonych blogów internetowych jak i w serwisach społecznościowych.


Projekt Spotkania Kobiet Pogranicza „Natchnienia – Inspiracje – Kreacje” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się